ZAVŘÍT
MENU
0
Stav nákupního košíku
0,- Kč
AKČNÍ PRODUKTY Náhradní díly  
Doplňky Pro jezdce ČTYŘKOLKY PITBIKE MINICROSS ELEKTROKOLOBĚŽKY BUGINY MINIBIKE
ZAVŘÍT

Obchodní podmínky

 
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností ESELL s.r.o.
 
Internetový obchod https://www.esell.cz provozuje společnost ESELL s.r.o.
 

Název společnosti: ESELL s.r.o.
Sídlo firmy: Mrač 190, 257 21 Poříčí nad Sázavou, Česko
 
Obchod a sklad: Husova ulice, Votice - Beztahov, 259 01 Votice, Česko (kontaktní a doručovací adresa)
Provozní doba: Po - Pá: 10:00 - 16:00 | So - Ne + Svátky: Zavřeno
Zákaznický servis: +420 317 705 539
Email: info@esell.cz, reklamace@esell.cz
IČO: 290 35 775
DIČ: CZ29035775, SK4020365547
EORI: CZ29035775


 
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, tedy společnosti ESELL s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161699 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

Všeobecná ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dalších platných právních předpisů.

Zákazníkem internetového obchodu ESELL.cz je buď spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „kupující“) nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je podnikatelem tzn. je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.esell.cz. (dále jen „webová stránka“).

Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Kupní smlouva

 

Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením zprávy o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU".

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14ti-denní lhůtě, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu či zrušení rezervace (objednávky) u zboží označeného pojmem "NENÍ SKLADEM" v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá rezervace (objednávka) uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu či zrušení rezervace (objednávky) u zboží označeného pojmem "NA CESTĚ očekáváme xx.xx.xxxx". Takto označený produkt momentálně není skladem, ale už je na cestě z výroby do našeho skladu a jeho naskladnění je očekáváno v uvedeném termínu. Pokud se cena zboží změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá rezervace (objednávka) uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny. Cena uvedena u zboží při rezervaci, tak není pro prodávajícího závazná a ten je oprávněn do ceny zohlednit skutečné náklady na pořízení zboží.

Vyobrazené zboží má pouze informativní charakter a od skutečnosti se může v detailech lišit, na funkčnost to ale nemá žádný vliv.

Uživatelské návody ke zboží v českém jazyce, jsou zákazníkům zpřístupněny na webu www.esell.cz v detailu produktu, ke kterému se návod vztahuje, či na webových stránkách www.esellgroup.cz.

 

Cena zboží a platební podmínky

 

Cenu zboží, služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • hotově v některé z provozovn prodávajícího,
 • na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
 • převodem, či složením na CZK účet prodávajícího č. 2900513329/2010, vedený u společnosti FIO banka a.s. (dále jen "účet prodávajícího"),
 • převodem, či složením na EUR účet prodávajícího IBAN: CZ7020100000002900203187, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX vedený u společnosti FIO banka a.s. (dále jen "účet prodávajícího").


Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také, náklady spojené s expedicí zboží, není-li zboží vyzvednuto kupujícím osobně, či odesláno v rámci akce "DOPRAVA ZDARMA".

V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je zboží pro zákazníka rezervováno a kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Lhůtu splatnosti si zákazník může po dohodě prodloužit. E-mail odeslaný kupujícímu po odeslání objednávky obsahuje mimo jiné veškeré informace potřebné pro uskutečnění platby. Kupující by měl uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího, teprve poté může být zboží expedováno. Nebude-li kupní cena uhrazena kupujícím ani do 7 dnů ode dne lhůty k placení, právní účinky kupní smlouvy zanikají a smluvní strany jsou si povinny vrátit dosud poskytnutá plnění.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu parametrů objednávky - cena dopravy a způsob dopravy, zejména když kupující zadá tyto položky chybně a neodpovádají reálným možnostem.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Tu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím, samostatně prostřednictvím České pošty nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Kupující výslovně souhlasí s tím, aby mu byla faktura či jiný daňový doklad zaslána v elektronické podobě.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré ceny uvedené na webových stránkách jsou včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.

 

Evidence tržeb

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy

 

Dárkové certifikáty

 

Dárkové certifikáty jsou ceninami vydávanými prodávajícím a uplatnitelnými pouze k nákupu u prodávajícího. Kód na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě nedokončení nákupu či odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě prodávající může vygenerovat kupujícímu náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu nedochází ke změně ceniny.

Okamžik tržby z pohledu zákona o evidenci tržeb v případě platby dárkovým certifikátem nastává k okamžiku expedice zboží kupujícímu.

 

Přeprava a dodání zboží

 

Pokud je u zboží uvedeno "SKLADEM", je fyzicky uloženo v našem skladu ve Voticích. Expedice probíhá dle možností zvoleného přepravce. Ceny dopravy jsou platné pro zaslání zboží v rámci České republiky.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží, v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo o jejím výrazném poškození by kupující zásilku od přepravce něměl převzít. V případě poškození zboží, je přepravce povinen s kupujícím sepsat reklamační protokol. Kupujícím důrazně doporučujeme, aby si v co nejkratší době překontrolovali kompletnost, správnost a nepoškozenost dodaného zboží. Lhůty pro nahlášení rozporu a další informace naleznete zde, na pozdější reklamace týkající se poškození a nekompletnosti nebude brán zřetel!

Veškeré stroje (ATV, dirtbike, motokoloběžky atp.) jsou kupujícímu dodávány v kartonové krabici, ta zajišťuje lepší manipulaci se zbožím a mnohdy výraznou úsporu nákladů na dopravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu. V kartonové krabici je zboží částečně rozmontované a před prvním použitím je nutné jej sestavit a seřídit, nejlépe v odborném servisu (například z ATV jsou sundané řídítka a kola / motor, lanka, el. kabely, atp. vše je zapojeno).  Na nutnost sestavení a seřízení stroje vždy upozorňuje i uživatelský manuál. Pokud nemá kupující uživatelský manuál k dispozici, je možné ho stáhnout na e-shopu přímo u zboží, které kupující zakoupil, případně zde. Heslo potřebné pro stažení manuálu je uvedeno v záručním listu, který je součástí každého stroje, případně ho kupujícímu po identifikaci objednávky rádi sdělíme na zákaznické lince. Pokud není písemě deklarováno jinak, montáž a seřízení není prodávajícím poskytováno v rámci uzavřené kupní smlouvy. Sestavení a zprovoznění stroje lze přiobjednat telefonicky, či požadavek napsat do poznámky při objednávce, tato služba je účtována dle platného ceníku.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a nebo v kupní smlouvě, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu úplatu za marnou dopravu dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

Práva a povinnosti z vadného plnění

 

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. Pokud se jedná o motorové výrobky (např. motorky, čtyřkolky, motokoloběžky, elektrokola, buginy, apod.), je pro poskytnutí dvouleté záruční doby nutné absolovovat v předepsaných intervalech garanční servis (vždy uvedeno v CZ návodu), tu smí stejně jako záruční opravu provést pouze autorizovaný servis společnosti Esell s.r.o., není-li písemně dohodnuto jinak.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Ustanovení uvedená v čl. III. odst. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V případě zakoupení zážitkového poukazu kupující nabývá pohledávku (poukázku) na poskytnutí služby uvedené v poukazu od společnosti Esell s.r.o., IČO: 290 35 775 (vydavatel poukazu). Prodávající (vydavatel) neodpovídá kupujícímu za újmu, ke které při čerpání služby může dojít např. z důvodu nedostatečné zdravotní způsobilosti kupujícího nebo rizikové povahy vybraného zážitku. Rizika vybraného zážitku musí kupující individuálně posoudit před zakoupením poukazu.

Pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak, při nákupu na ičo je záruční doba 6 měsíců.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy

 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.


Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@esell.cz.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno, částečně nebo zcela spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.

V souladu s ustanovením § 1833 OZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá zejména, v případě smluv:
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holící strojky, depilátory apod.)
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 
Další práva a povinnosti stran související s odstoupením od smlouvy upravuje Odstoupení od smlouvy.

 

Podmínky skladování

 

Nepřevezme-li zákazník (objednatel) opravenou věc bez zbytečného odkladu poté, co měla být oprava dokončena, tedy do 7 dní od domluveného termínu dokončení; byla-li dokončena později, pak do 7 dní po vyrozumění o jejím dokončení, nebo nepřevezme-li objednatel věc, která opravena nebyla, neboť nelze opravit, ať již v rámci záruční opravy nebo pozáručního servisu nebo z důvodu zamítnutí reklamace věci, nebo věc kterou si je objednatel povinen na základě výzvy servisu/dodavatele (zhotovitel) vyzvednout, a to po vyrozumění ve shodné lhůtě, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úplatu za uskladnění ve výši 100 Kč denně.

Dále může zhotovitel nevyzvednutou věc na účet objednatele vhodným způsobem prodat. Zhotovitel vyrozumí objednatele o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci, avšak ne kratší než jeden měsíc. Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný objednatel o dílo po dobu delší než šest měsíců, může zhotovitel věc na jeho účet prodat i bez vyrozumění.

Po prodeji věci bude výtěžek z prodeje po započtení účelně vynaložených nákladů spojených s úschovou věci, jejím následným prodejem, náklady na odeslání výtěžku a nebo náklady na úschovu výtěžku odeslán objednateli formou poštovní poukázky na adresu objednatele, popř. jiným vhodným způsobem. Nebude-li možno výtěžek z prodeje doručit, vyrozumí zhotovitel o takové nemožnosti písemně objednatele na jeho adresu a výtěžek z prodeje ponechá na svém účtu nebo ho uloží do soluční úschovy na náklady objednatele. V případě, že výtěžek ponechá zhotovitel na svém účtu, dohodli objednatel a zhotovitel, že výtěžek není úročen.


Zpětný odběr elektrospotřebičů

 

Prodávající zajišťuje zpětný odběr baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré baterie či akumulátory na prodejně prodávajícího.
 
Zákazník je také oprávněn vrátit baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.
 
Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Ukládání cookies

 

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.  

Doručování

 

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. 

 

Závěrečná ustanovení

 

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím telefonní linky +420 317 705 539, či prostřednictvím elektronické adresy reklamace@esell.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zák.č. 63/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor s prodávajícím nepodařilo vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR. Dozor nad dodržováním zák.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 19.7.2017