ZAVŘÍT
MENU
0
Stav nákupního košíku
0,- Kč
AKČNÍ PRODUKTY Náhradní díly  
Doplňky Pro jezdce ČTYŘKOLKY PITBIKE MINICROSS ELEKTROKOLOBĚŽKY BUGINY MINIBIKE
ZAVŘÍT

Na elektrokoloběžce po veřejných komunikacích

Na elektrokoloběžce po veřejných komunikacích

Motorová koloběžka = jízdní kolo vybavené dodatečně pomocným motorkem.
 
Za jízdní kolo vybavené dodatečně pomocným motorkem je při splnění určitých technických podmínek považována i motorová koloběžka. Skutečnost, že je koloběžka považována za jízdní kolo, definuje obecně § 57 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. a příloha č. 12 písm. C) bod 9 vyhlášky č. 341/2014 Sb.


 

Jízdní kolo vybavené dodatečně pomocným motorkem (motorová koloběžka)

 

Jak je to vlastně s jízdou na motokoloběžce po veřejných komunikacích, co musíte dodržet vy a co policista, který Vás kontroluje?


Za jízdní kolo vybavené dodatečně pomocným motorkem je při splnění určitých technických podmínek považována i motorová koloběžka. Skutečnost, že je koloběžka považována za jízdní kolo, definuje obecně § 57 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. a příloha č. 12 písm. C) bod 9 vyhlášky č. 341/2014 Sb. Pokud vozidlo splňuje níže uvedené požadavky, považuje se nadále za jízdní kolo:
 • Výkon motorku nepřesáhne 1 kW. - stejné jako u spalovacího motorku.
 • Spalovací motorek nepřesáhne zdvihový objem válce (válců) 50 cm3
 • Maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km/h - pohon jen pomocí motoru, na rovině, bez aktivního šlapání na pedály nebo bez odrážení nohou v případě koloběžky.

Pokud je jízdní kolo s dodatečným pomocným motorkem (motorová koloběžka) vybaveno přepínáním módů na tzv. schválený mód s rychlostí do 25 km/h a neschválený mód nad 25 km/h, musí kontrolní orgán prokázat užití toho nezákonného módu, jinak může být vozidlo provozováno na pozemní komunikaci legálně jako jízdní kolo s přídavným motorkem.

Pokud vozidlo nesplňuje shora uvedené podmínky definice jízdního kola vybaveného dodatečně pomocným motorkem (motorové koloběžky) nebo jízdního kola s elektrickým motorkem, jedná se o vozidlo kategorie L a v takovém případě musí být řidič držitelem příslušného řidičského oprávnění, vozidlo podléhá registraci (pokud se nejedná o motokolo), musí mít sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, řidič za jízdy používá ochrannou přílbu schváleného typu a chrání si za jízdy zrak vhodným způsobem, například brýlemi nebo štítem.

Modely "SPZ" (RZ), které nesplňují výše uvedené podmínky patří oficiálně do skupiny motocykl / moped, tedy kategorie "L". Zde dosahuje maximální konstrukční rychlost 45km/h a výkon do 4 kW. Při koupi obdržíte CoC list a fakturu, na pojišťovně si sjednáte povinné ručení (již od 170,- Kč/rok, dle pojišťovny), s těmito doklady si pak dojdete na úřad pro malou registrační značku. Registrační značku připevníte na Váš stroj a můžete začít legálně jezdit po veřejných komunikacích. První technická kontrola je po 6 letech od koupi a každá další vždy po 4 letech.

Pro řízení takové koloběžky je potřeba mít na hlavě nasazenou helmu a brýle - pokud ochranu očí neposkytuje již helma, řidičský průkaz skupiny AM nebo vyšší. Vlastníte-li řidičské oprávnění skupiny A1, A2, A, B, C nebo D, není nutné si řidičák na motorku skupiny AM zařizovat zvlášť, neboť toto oprávnění získáváte automaticky. Podmínka pro získání řidičského průkazu AM je dosažení věku 15 let a úspěšné absolovování autoškoly. Mezi 15. a 18. rokem života je potřeba souhlas zákonného zástupce.
 
 
  
Technické požadavky na výbavu jízdních kol (koloběžek) dle přílohy č. 12 písm. C) vyhlášky č. 341/2014 Sb.:

V souladu s vyhláškou č. 341/2014 Sb., musí být každé jízdní kolo (tedy i shora uvedená jízdní kola a koloběžky) vybaveno:
 • dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku,
 • zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní svítilnou vyzařující světlo červené barvy nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
 • přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,
 • na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé straně kola; tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech stroje či oděvu cyklisty.

Jízdní kolo (motorová koloběžka) pro jízdu za snížené viditelnosti musí být dále vybavena následujícími zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení:
 • světlometem svítícím dopředu bílým světlem; je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou vyzařující světlo bílé barvy s přerušovaným světlem,
 • zadní svítilnou vyzařující světlo červené barvy; zadní svítilna vyzařující světlo červené barvy může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy; zadní svítilna vyzařující světlo červené barvy může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,

Je-li jízdní kolo (motorová koloběžka) vybavena nosičem zavazadel, musí být tento nosič řádně a spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy.
 
 
 
 
Tento článek vychází z "Metodiky ke kontrole jízdních kol a koloběžek s pomocným motorem", kterou vytvořilo ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR (verze 1.00 k 20.8.2020) a kterou se musí policista řídit při kontrole osoby jedoucí na motorové koloběžce po veřejné komunikaci.

 

Povinné ručení - pojištění koloběžky

Pro pojištění elektrokoloběžky jsou potřeba následující údaje:

- Výrobce: .......... (viz štítek na koloběžce)
- Typ: ........ (viz štítek na koloběžce)
- VIN: ......... (viz VIN na koloběžce)

Nejčastější odpovědi na Vaše otázky:
- Nepotřebujete COC list
- Nepotřebujete faktruru
- Povinné ručení stojí cca 130 Kč / rok (KOOPERATIVA)
Pojištění (povinné ručení) je povinné...
 • pokud je maximální konstrukční rychlost koloběžky vyšší, než 25 Km/h
 • pokud je maximální konstrukční rychlost koloběžky vyšší, než 14 Km/h, a zároveň je její hmotnost větší, než 25Kg
 
Pojištění (povinné ručení) nepotřebujete...

 • pokud je hmotnost koloběžky do 25Kg a zároveň je konstrukční rychlost do 25 Km/h
 • pokud je hmotnost koloběžky vyšší než 25Kg a zároveň není konstrukční rychlost vyšší než 14 Km/h
Zpět...