Potřebujete poradit
s výběrem zboží?
ANO
Tento panel již nezobrazovat
Domů O nás Obchodní podmínky Odstoupení od smlouvy Reklamace Ochrana osobních údajů Kontakty
KATEGORIE ZBOŽÍ

Servis

Servis Esell s.r.o. - záruční servis, pozáruční servis, garanční prohlídky, individuální úpravy
 
Čechova 1634
256 01 Benešov u Prahy
CZ - 256 01
Tel: +420 317 705 539


Pokud to k nám máte daleko, můžete využít síť našich partnerských servisů.

Ceník servisních úkonůinfo


Záruční servis / pozáruční servis

Při zasílání věci k opravě poštou nebo přepravní společností je důležité přiložit následující informace:

 • jméno a příjmení
 • telefon
 • e-mail
 • úplná adresa
 • popis závady
 • jak a kdy se závada projevuje


Aby jste na něco nezapoměli, můžete využít formulář "Reklamační list pro záruční servis, případně "Servisní list" pro pozáruční servis, kde detailně popíšete závadu, nebo co požadujete se zbožím udělat. Dokumenty je nutné vyplnit na počítači, nebo hůlkovým písmem a podepsat.
V případě předání zboží k opravě u nás na provozovně, není nutné dokument tisknout, vše s Vámi vyřídíme osobně při předání věci.
Čtyřkolky, motorky, buginy, atp., dopravujte do servisu čisté. V případě předání znečištěného stroje, musíme stroj umýt a službu zákazníkovi naúčtovat.


Garanční prohlídka

Při zasílání věci ke garanční prohlídce poštou nebo přepravní společností je důležité přiložit následující informace:

 • jméno a příjmení
 • telefon
 • e-mail
 • úplná adresa
 • pokud má stroj závadu, tak její popis jak a kdy se projevuje


Aby jste na něco nezapoměli, můžete pro objednání garanční prohlídky využít formulář "Garanční list" kde detailně popíšete zda má stroj závadu, případně jakou a zda se neprojevují nějaké nedostatky. Dokumenty je nutné vyplnit na počítači, nebo hůlkovým písmem a podepsat.
V případě předání zboží ke garanční prohlídce na naší provozovně, není nutné dokument tisknout, vše s Vámi vyřídíme osobně při předání věci.
Čtyřkolky, motorky, buginy, atp., dopravujte do servisu čisté. V případě předání znečištěného stroje, musíme stroj umýt a službu zákazníkovi naúčtovat.


Podmínky skladování


Nepřevezme-li zákazník (objednatel) opravenou věc bez zbytečného odkladu poté, co měla být oprava dokončena, tedy do 7 dní od domluveného termínu dokončení; byla-li dokončena později, pak do 7 dní po vyrozumění o jejím dokončení, nebo nepřevezme-li objednatel věc, která opravena nebyla, neboť nelze opravit, ať již v rámci záruční opravy nebo pozáručního servisu nebo z důvodu zamítnutí reklamace věci, nebo věc kterou si je objednatel povinen na základě výzvy servisu/dodavatele (zhotovitel) vyzvednout, a to po vyrozumění ve shodné lhůtě, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úplatu za uskladnění ve výši 100 Kč denně.

Dále může zhotovitel nevyzvednutou věc na účet objednatele vhodným způsobem prodat. Zhotovitel vyrozumí objednatele o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci, avšak ne kratší než jeden měsíc. Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný objednatel o dílo po dobu delší než šest měsíců, může zhotovitel věc na jeho účet prodat i bez vyrozumění.

Po prodeji věci bude výtěžek z prodeje po započtení účelně vynaložených nákladů spojených s úschovou věci, jejím následným prodejem, náklady na odeslání výtěžku a nebo náklady na úschovu výtěžku odeslán objednateli formou poštovní poukázky na adresu objednatele, popř. jiným vhodným způsobem. Nebude-li možno výtěžek z prodeje doručit, vyrozumí zhotovitel o takové nemožnosti písemně objednatele na jeho adresu a výtěžek z prodeje ponechá na svém účtu nebo ho uloží do soluční úschovy na náklady objednatele. V případě, že výtěžek ponechá zhotovitel na svém účtu, dohodli objednatel a zhotovitel, že výtěžek není úročen.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM
NAKUPOVÁNÍ
O SPOLEČNOSTI
UŽITEČNÉ INFO
Potřebujete pomoci?      Máte otázku?     Volejte +420 317 705 539

Provozní doba:    Po - Pá:    10:00 - 17:00
esell.cz - čtyřkolky, minibike
Heureka.cz Dobrý anděl